BRASIILIA DEPILATSIOONI KOOLITUS

 

ÕPPEMAHT

 • Individuaalne koolitus
 • Kestvus 4h

ÕPPEKAVA

 • Koolituse jooksul omandatakse TEOREETILISED algteadmised brasiilia bikiini depilatsioonist
  • Brasiilia depilatsiooni õppevideo (ca 25min)
  • Brasiilia depilatsiooni teooriamaterjal:
   • Lycon’i kõvavahade tutvustus ning peamised omadused ja koostisosad
   • -Enne ja pärast- depilatsiooni toodete tutvustus
   • Vahatamise vastunäidustused
   • Nõuanded brasiilia depilatsiooni ohutuks ja hügieeniliseks läbiviimiseks
   • Põhjalik juhend brasiilia depilatsiooniks
   • Vajalikud vahatamisjärgsed nõuanded
 • Koolituse jooksul omandatakse PRAKTILISED oskused brasiilia bikiini depilatsiooniks modelli peal:
  • Kõvavaha tehnika
   • oskus kasutada kõvavaha bikiini piirkonnas
   • oskus kasutada erinevaid -enne ja pärast- vahatamist hooldusvahendeid
  • Vajalik vähemalt 2-3 modelli olemasolu, et tekiks vilumus ja enesekindlus
  • Koolitusel kasutame LYCON’i tooteid

ÕPIVÄLJUND E. EESMÄRK

 • Õpilane oskab iseseisvalt teostada depilatsioonihooldust bikiini piirkonnas kõvavahaga
 • Õpilane oskab klienti asjatundlikult nõustada depilatsioonijärgse hoolduse osas
 • Õpilane teab depilatsiooni vastunäidustusi
 • Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid
 • Õpilane arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes

ÕPPEKEEL

 • eesti keel

KOOLITUSRUUM

KOOLITUS TOIMUB LYCON’I DEPILATSIOONITOODETE ESINDUSES TALLINNAS – J.Poska 9, Kadriorg

 • Koolitusi viiakse läbi LYCON Depilatsioonitoodete Koolituskeskuse ruumides, üldpinnaga 65,4 ruutmeetrit, kus on üks õppeklass, puhke- ja kööginurk ning  tualett
 • Õpperuumis on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav ventilatsioon ja kombineeritud valgustus
 • Teooria jaoks on ruumis laud, toolid ja vajaminevad õppematerjalid. Praktika jaoks on õpperuumis reguleeritav kliendivoodi / töötool
 • Õpperuumis on spetsiaalsed lauavalgustid, sooja ning külma vee olemasolu ning äravool. Instrumentide keemilised antiseptilised, desinfitseerivad vahendid. Sterilisaatori olemasolu ning kõik tööks vajaminevad töövahendid

KOOLITUSLEPINGU MAKSETINGIMUSE

Koolituse maksumus on 170€ (sisaldab koolituse läbimiseks vajalikke õppevahendeid). Koolituse järgselt on võimalik soetada vajalikud töövahendeid edaspidiseks

töötegemiseks. Esmatellimusel kehtib koolituse puhul toodetelt -10% allahindlus.

1. Koolitatav kohustub tasuma koolitussumma vastavalt talle esitatud arvele.

2. Koolitaja ei nõua ettemaksu. Koolitatav tasub arve koolituse päeval sularahas või järgneva 7 päeva jooksul pangaülekandega SOULIN KOOLITUS UÜ a/a    EE667700771002771527 LHV panka. 

3. Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.

4. Koolitusest loobumisel ilma mõjuva põhjuseta on koolitataval õigus koolitusest loobuda allpool toodud tingimustel:

4.1. Täiendkoolitusest loobumisel ja teatades sellest ette vähemalt 48h, kaotab klient trahvina 50% koolituse kogumaksumusest.

4.2. Koolitatava mitteilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal koolitustasu tagastamisele ei kuulu.

5. Kui koolitus annulleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada.

5.1. Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse) haigestumine, sattumine õnnetusjuhtumisse, tulekahju,  suur varaline kahju, surm.

5.2. Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstitõendi, teade politseilt jne).

6. Koolituse maksumusele võib lisanduda koolitatava soovil/vajadusel koolitaja poolt tehtud lisatundide maksumus (20eur/1h). Õppepäeva pikkus on paika pandud koolituskavas.

7. Arve tasumisel nõustub koolitatav automaatselt SOULIN KOOLITUS UÜ koolituskeskuse koolitustingimustega.

KOOLITUSAEG

Koolituse läbimiseks, võtke meiega ühendust ning lepime kokku sobiva koolituspäeva.